Registreerimine kinnitatakse pärast makse laekumist. Koduleheküljel http://register.sk100.ee müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes (€).

Muud tingimused

http://register.sk100.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. http://register.sk100.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja http://register.sk100.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui http://register.sk100.ee õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.